Birim İç Değerlendirme Raporu Hazırlanması Konusunda Bilgilendirme Toplantısı

Trakya Üniversitesi’nde, eğitim ve yönetimde kalite çalışmaları kapsamında bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Trakya Üniversitesi Kalite ve Strateji Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından, Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Yönetmeliği’ne göre “Kurumsal İç Değerlendirme Raporu” hazırlanması konusunda, tüm akademik birimlerin dekan ve müdürleri; fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu sekreterleri, daire başkanları, müdür ve koordinatörler ile çalışanların katılımıyla bilgi paylaşım toplantısı düzenlendi. Trakya Üniversitesi’nin tüm birimlerinde nitelik ve kalitenin artırılması ve standartların yükseltilmesi amacıyla düzenlenen toplantıya, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Genel Sekreter Prof. Dr. Cevdet Kılıç, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Tammam Sipahi, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Murat Yurtcan, Trakya Üniversitesi Kalite ve Strateji Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mahmut Güler’in yanı sıra çok sayıda akademisyen, yönetici ve çalışan katıldı. Trakya Üniversitesi’ndeki iç değerlendirme sürecinin nasıl yürütüleceği, iç değerlendirme kriterleri ve birimler tarafından hazırlanacak iç değerlendirme raporlarının esasları ile rapor hazırlama süreçlerini içeren toplantıda, Prof. Dr. Mahmut Güler, “Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Sistemi” ve Dr. Öğr. Üyesi Sedef Zeyrekli Yaş, “İç Değerlendirme Raporlarının Hazırlanması” konularında bir sunum gerçekleştirdi.

Yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim, araştırma faaliyetleri ve idari hizmetlerinin kalite güvencesi ve akreditasyon süreçlerinden oluşan “Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği” kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin düzenlenen toplantıda, üniversite iç değerlendirme raporu hazırlanması konusunda bilgi paylaşımında bulunuldu. Birim İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu, Birim Gösterge Raporu gibi konulara değinilen toplantıda ayrıca, ilk kez 2016 yılında başlatılan kurum iç değerlendirme raporunun hazırlanması ve kurumsal dış değerlendirme sürecine ilişkin deneyimler aktarılırken, kalite çalışmalarından gelinen nokta anlatıldı.

Toplantının açılışında konuşan Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, “Üniversitelerde kalite yönetimi çok önemsediğimiz bir süreç. Kalite süreçleri, yükseköğretim kurumlarında kalite kültürünün ve kalite güvence sisteminin benimsenmesi, kurumların çıktı odaklı değerlendirilmesi ile kendi misyonu ve hedefleri doğrultusunda güçlü ve iyileşmeye açık yönlerinin belirlenmesi hedeflerini ifade eder. Trakya Üniversitesi olarak bu yolda adım attığımız ilk günden bu yana her daim daha ileride yer alan ve önemli mesafeler kat ederek güçlükleri aşmış bir konumdayız. Bu, her gün daha iyi bir noktaya vardığımız, derin ve uzun bir yol. Göreve geldiğimiz ilk andan itibaren üzerinde durduğumuz, eğitim ve yönetimde belirli bir kalite ve standardı yakalamayı hedeflediğimiz, üniversitemiz için önemli bir vizyon. Trakya Üniversitesi bünyesinde bir merkez kurarak başlayan yolculuğumuz, önemli tecrübe ve birikimlerle devam ederek bugünlere geldi. 2017 yılında açtığımız Trakya Üniversitesi Kalite ve Strateji Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi çatısı altında, üniversitemizin konuya ilişkin bilgi ve tecrübe sahibi akademisyenleriyle bir araya gelerek, atılabilecek adımlar ve gerçekleştirilebilecek projelere ilişkin önemli toplantılar gerçekleştirdik. Buradan elde ettiğimiz sonuçlar ve birikimlerle atmayı planladığımız adımları hayata geçirerek önemli ziyaretlere ve değerlendirme süreçlerine ev sahipliği yaptık. Bu çerçevede ilk olarak KALDER bizler için önemli bir fırsat ve tecrübe oldu. Ardından, kalite yönetimi ve sistemlerine ilişkin örnek kurumlara ve uygulayıcılara baktık. Sakarya Üniversitesi’nin bu konuda aldığı mesafe ve ulaştığı sonuçlar neticesinde Sakarya Üniversitesi’nin eski Rektörü ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Sayın Prof. Dr. Muzaffer Elmas’ı üniversitemize davet ettik. Bizlere, bu anlamda eşsiz katkıları oldu. Geldiğimiz noktayı ve gelecek adımlarını gözler önüne serdi. Üniversitemiz, eğitim ve yönetimde Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun belirlediği standartlara ulaşması için bir dış değerlendirme sürecinden geçti. Bu da bize ciddi bir deneyim oldu. Sonrasında, Türkiye’deki üniversitelerin kalitesinin artırılması ve standartların yükseltilmesi için Yükseköğretim Kurulu bünyesinde kurulan, başkanlığını Prof. Dr. Muzaffer Elmas’ın yürüttüğü Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Kurumsal Dış Değerlendirme Programı kapsamında takım başkanları toplantısına davet edildim. Bu doğrultuda, 6 kişilik bir ekiple bir vakıf üniversitesinde değerlendirmelerde bulunduk. Yapılacak çok işimiz var. Kalite açısından sürekli planlıyor ve uyguluyoruz. Uygulamanın sonucunda bir takım çıktılarla karşılaşıyor ve tekrar planlama yapıyoruz. Bu döngüyü, en alt nokta ve kademeden başlatarak en yukarıya ulaşıncaya kadar sürdürüyoruz. Eğitimde standartların yükseltilmesi ve uluslararası kalitenin yakalanması amacıyla başlattığımız akreditasyon süreçlerinde de sürekli gelişim halindeyiz. Biyoloji, Kimya bölümlerimizin yanı sıra Tıp Fakültemizin akredite oluşunun ardından yeni yılın en güzel başlangıç haberini Yabancı Diller Yüksekokulumuzdan aldık. Trakya Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu, yüzü aşkın ülkede eğitim-öğretim tecrübesine sahip dünyanın önde gelen, tarafsız ve bağımsız bir yetkilendirme kuruluşu olan Pearson Assured tarafından akredite edildi. Bu kalite sürecinin devamını diliyoruz. Üniversitemiz bünyesinde pek çok fakültemiz bu yolculuğa girdi. Eğitim-öğretimde yalnızca niceliği değil, niteliği artırmak istiyor ve bu doğrultuda tüm gayretimizle çalışıyoruz. Kalite ve akreditasyon süreçlerimiz bunun bir göstergesi.” dedi.

Trakya Üniversitesi Kalite ve Strateji Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mahmut Güler, Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Yönetmeliği’nin kalite ve strateji ile ilgili bir parçasını oluşturan birim iç değerlendirme raporlarının hazırlanması ile ilgili bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek, “Bu süreçte, üniversitemiz birimleri tarafından hazırlanacak raporlar çerçevesinde üniversitemizi içine alan geniş bir değerlendirme raporu hazırlayacağız. Ülkemizde yükseköğretimde kalite 2000’li yıllarda başlayan bir süreç. Üniversitelerde kalite, performans, strateji gibi çalışmaların yapılması ile ilgili süreç YÖK tarafından başlatıldı. Üniversitemiz bu anlamda bu sürecin gerisinde kalmadı. 2000’li yılların başlarından itibaren bir takım çalışmaların yapıldığını; ancak daha sonraki çalışmalara entegre edilmediğini görüyoruz. Lakin gelinen noktada Rektörümüz Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’nun direktif ve gayretleriyle bu süreci kurumsal bir yapıya taşımaya karar verildi. Bu kapsam içerisinde, 2017 yılında Kalite ve Strateji Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi kurularak faaliyete başladı. 2000’li yıllarda başlayan çalışma ve faaliyetlerin ardından bizler, 2016-2017 ve 2018 yılı içerisinde YÖK’ün istemiş olduğu ve daha sonra Prof. Dr. Muzaffer Elmas Başkanlığı’nda Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun (YÖKAK) belirlediği yönetmelik ve yönergeler çerçevesinde süreci eksiksiz olarak yerine getirmeye çalışıyoruz. Kalite süreci uzun bir süreç. Öğrenciden öğretim üyesine; en alt kademede çalışan idareciden en üst noktaya kadar herkese önemli görevler düşüyor. Kalite ve Strateji Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin yanı sıra her birim ve kişinin dâhil olduğu bir süreçten söz ediyoruz. Herkes sürecin bir parçası. Kalite ve strateji alanında, herkesin katkı sunabileceği bir süreç oluşturmak önemli. Bu anlamda toplantılarımızı geniş bir katılımla gerçekleştiriyoruz. Merkezimiz kurulmadan önce başlattığımız çalışmalarda yaktığımız ışığın bugünlere taşınmasında ve geliştirilmesinde katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Amacımız, kurum içi değerlendirmeleri yerinde ve doğru yaparak Trakya Üniversitesi’nin eğitim ve yönetim kalitesini arzu ettiğimiz noktaya çıkarmak.” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından toplantıda, Trakya Üniversitesi Kalite ve Strateji Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı ve Havsa Meslek Yüksekokulu Dr. Öğr. Üyesi Sedef Zeyrekli Yaş, “İç Değerlendirme Raporlarının Hazırlanması” başlığıyla gerçekleştirdiği sunumunda,  birim iç değerlendirme raporu ile birim gösterge raporunun hazırlanması konusunda bilgi verdi.

Bu içerik 02.01.2019 tarihinde yayınlandı ve toplam 466 kez okundu.