Hakkımızda

Kalite ve Strateji Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi 30 Ekim 2017 tarihinde resmi gazetede yayımlanan yönetmelik kapsamında çalışmalarına başlamıştır. Trakya Üniversitesinde kalite yönetiminden Kalite Komisyonu ve Kalite ve Strateji Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi sorumlu olup; Komisyon ve Merkez arasındaki ilişki dış değerlendirmede getirilen öneriler dikkate alınarak ilişkilendirilmiştir.Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından, 2017 yılında gerçekleşen dış değerlendirme kapsamında, “Kalite Komisyonu ve Kalite ve Strateji Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi şeklinde iki ayrı birime sahip olmanın kalite ile ilgili çalışma ve uygulamalarda belirsizliğe yol açabileceği” değerlendirmesi dikkate alınarak, merkez yönetmeliğinde değişiklik yapılmıştır. 22 Ocak 2018 tarihinde resmi gazetede yayımlanan değişiklik yönetmeliği ile merkezin Kalite Komisyonu çalışmalarına destek vereceği ve eşgüdüm içinde çalışacağına ilişkin düzenleme yapılmıştır. Bu bağlamda, kurum iç değerlendirme raporu Kalite Komisyonu ile koordineli bir şekilde merkez tarafından hazırlanıp komisyona sunulacak, Kalite Komisyonunun talepleri doğrultusunda veri toplanması ve raporlanması süreçlerinde Kalite Komisyonu ile Kalite ve Strateji Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi ortak çalışmalar yürütecektir. Ayrıca, kalite ile ilgili tüm çalışmalarda, Kalite ve Strateji Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Kalite Komisyonu arasında bağ kurulması amacıyla, komisyon üyelerinin bir kısmının Kalite ve Strateji Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi danışma kurulunda yer almasına karar verilmiştir.
2017 yılından beri Merkez, kalite ve strateji konularında aktif olarak çalışmakta, ilgili komisyon ve birimler ile koordineli bir şekilde Üniversitede iyileştirme çalışmalarının yürütülmesinde rol almaktadır.
Bu içerik 22.08.2017 tarihinde yayınlandı ve toplam 1130 kez okundu.