Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

2018-2022 Stratejik Planı Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

 

Misyon 

Uluslararası bilimsel değerleri benimseyen, analitik düşünen, özgüveni yüksek, girişimci bireyler yetiştirmek, bilimsel araştırmalar ve ürettiği hizmetlerle toplumsal fayda sağlamak.

   

Vizyon 

Türkiye, Balkanlar ve uluslararası alanda yaptığı çalışmalar ile tanınırlığı yüksek, saygın bir üniversite olmak.

 

Temel Değerler

▪ Bilimsellik
▪ Adalet
▪ Eşitlik
▪ Yenilikçilik
▪ Girişimcilik
▪ Katılımcılık
▪ Evrensellik
▪ Sosyal Sorumluluk ve Etik Değerlere Bağlılık
▪ Hesap Verebilirlik
▪ Çevre ve Doğaya Duyarlılık
▪ Kalite
▪ Sürekli Gelişim

 

 

 

Bu içerik 22.08.2017 tarihinde yayınlandı ve toplam 1118 kez okundu.