Danışma Kurulu

Prof. Dr. Murat YURTCAN

Görev : Danışma Kurulu Üyeliği
Telefon : 0 (284) 235 28 25 » Dahili : 1201
TÜ E-Posta : myurtcan@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Metin AYDOĞDU

Görev : Danışma Kurulu Üyeliği
Görev Süresi : 07.12.2017 - 07.12.2020
Telefon : 0 (284) 226 12 17 » Dahili : 1415
TÜ E-Posta : metina@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Yılmaz ÇAMLITEPE

Görev : Danışma Kurulu Üyeliği
Görev Süresi : 07.12.2017 - 07.12.2020
Telefon : 0 (284) 235 28 26 » Dahili : 1217
TÜ E-Posta : yilmazc@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Mustafa İNAN

Görev : Danışma Kurulu Üyeliği
Görev Süresi : 07.12.2017 - 07.12.2020
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 4913
TÜ E-Posta : mustafainan@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Ali Muhammet BAYRAKTAROĞLU

Görev : Danışma Kurulu Üyeliği
Görev Süresi : 07.12.2017 - 07.12.2020
TÜ E-Posta : alibayraktaroglu@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Ayhan AYTAÇ

Görev : Danışma Kurulu Üyeliği
Görev Süresi : 07.12.2017 - 07.12.2020
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1220
TÜ E-Posta : aaytac@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Levent DOĞAN

Görev : Danışma Kurulu Üyeliği
Görev Süresi : 07.12.2017 - 07.12.2020
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1610
TÜ E-Posta : ldogan@trakya.edu.tr

Muhammed İkbal BALKİS

Görev : Danışma Kurulu Üyeliği
Görev Süresi : 07.12.2017 - 07.12.2020
TÜ E-Posta : mikbalbalkis@trakya.edu.tr