Birim Kalite Komisyonu ve Kalite Temsilcisi

Prof. Dr. Mahmut GÜLER

Görev : Komisyon Başkanı
Telefon : 0 (284) 235 71 51
TÜ E-Posta : mahmutguler@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Işıl USTA KARA

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 213 30 42 » Dahili : 2003
TÜ E-Posta : isilusta@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Serol KARALAR

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 213 30 42 » Dahili : 2004
TÜ E-Posta : serolkaralar@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Seyhan Bilir GÜLER

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1225
TÜ E-Posta : seyhanguler@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Sedef ZEYREKLİ YAŞ

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 336 28 41 » Dahili : 135
TÜ E-Posta : sedefyas@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Evin ASLAN

Görev : Kalite Temsilcisi
TÜ E-Posta : evinaslan@trakya.edu.tr