Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

2018-2022 Stratejik Planı Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

Misyon

Evrensel değerlere açık, yaratıcı, sorgulayıcı, özgüveni yüksek bireyler yetiştirmek, bilimsel araştırmalarla toplumsal fayda sağlamak.

Vizyon

Ulusal, bölgesel ve uluslararası alanda yaptığı çalışmalar ile bilimsel tanınırlığı yüksek, saygın bir üniversite olmak.

Temel Değerler Analizi

 • Bilimsellik,
 • Adalet,
 • Eşitlik,
 • Yenilikçilik,
 • Yaratıcılık,
 • Girişimcilik,
 • Katılımcılık,
 • Evrensellik,
 • Etik Değerlere Bağlılık,
 • Akademik Özgürlük,
 • Hesap Verebilirlik,
 • Çevre ve Doğaya Duyarlılık
 • Kalite

 

Bu içerik 22.08.2017 tarihinde yayınlandı ve toplam 167 kez okundu.