Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Erhan TABAKOĞLU’ndan Birimlere Ziyaret

Üniversitemiz Rektörü Sayın Prof. Dr. Erhan TABAKOĞLU birimlerin eğitim-öğretim faaliyetleri, araştırma ve geliştirme performansları, toplumsal katkı çalışmaları ve yönetim süreçleri kapsamında kalitenin artırılması, geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla belirli aralıklarla birimlere ziyaretler gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda 2018 ve 2019 yıllarında birimler tarafından hazırlanan Birim İç Değerlendirme Raporlarını inceleyen Rektörümüz Mühendislik, Diş Hekimliği ve Eczacılık Fakültelerinin ardından Eğitim ve Mimarlık Fakültelerini ziyaret ederek birimlerde yürütülen çalışmalar ve faaliyetler hakkında bilgi almış ve öncelikli stratejik hedefler ile beklentilerini birim yöneticilerine aktarmıştır.

Prof. Dr. Erhan TABAKOĞLU Üniversitemizi el birliğiyle bugün bulunduğu noktadan daha ileriye taşımak gayretinde olduklarını vurgulamış ve öncelikli hedeflerini “Eğitim-öğretim programlarının tercih edilebilirlik düzeyinin yükseltilmesi, bilimsel proje ve araştırmaların artırılması, kalite süreçlerine ağırlık verilerek tüm programların akredite edilmesi, bilimsel yayın, patent ve marka sayısının artırılması, ulusal ve uluslararası proje sayılarının artırılması, konferans, kongre, sempozyum ve seminer gibi etkinliklerin çoğaltılması, sosyal sorumluluk projelerine imza atılması, topluma yönelik eğitim ve sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi, stratejik planın kurumsal olarak benimsenmesi ve yaygınlaştırılması, herkes için erişilebilir ve yeşil üniversite ile dünya üniversiteleri arasında ilk 500’de, Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi sıralamasında ise ilk 50’de yer alınması” şeklinde sıralayarak her konuda tüm birimlerin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etmiştir.

Üniversitemizin tüm birimlerinin üzerine düşen görev ve sorumluluklarının farkında olarak gereken özveri ve hassasiyeti göstermesi gerekliliğine değinen Rektörümüz yeni dönem ziyaretlerini sürdürmeye devam etmektedir.

Resim

Resim

ResimResim
Bu içerik 19.10.2020 tarihinde yayınlandı ve toplam 46 kez okundu.