Merkezimiz Hizmet İçi Eğitim Programı Kapsamında İlk Eğitimini Gerçekleştirdi

Merkezimiz ve Personel Daire Başkanlığı işbirliği ile 16 Ekim 2020 tarihinde Üniversitemiz idari personeline yönelik “Örgütsel Bağlılık ve Kurum Kültürü” konulu hizmet içi eğitim programı düzenlenmiştir. Merkez Yönetim Kurulu Üyemiz Dr. Öğr. Üyesi Serol KARALAR yönetiminde gerçekleşen eğitim kapsamında örgütsel bağlılık ve kurum kültürü kavramları teorik çerçevede açıklanmış, bir örgütte bağlılığın arttırılması, kurum kültürünün yaygınlaşması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla yapılması ve dikkat edilmesi gereken unsurlara değinilmiştir. Eğitimin sonunda kurum kültürünün örgütsel bağlılığı olumlu yönde etkilediğini belirten Serol KARALAR, Merkezimizin 2020 yılı içerisinde Üniversitemiz akademik ve idari personeline yönelik gerçekleştirdiği “Kurum Kültürü Anketi” sonuçlarını katılımcılar ile paylaşmıştır.

Resim

Bu içerik 19.10.2020 tarihinde yayınlandı ve toplam 61 kez okundu.