Sosyal Sorumluluk Projeleri Bilgilendirme Formu

        Üniversitemizin değerli akademik personeli,

      Trakya Üniversitesi olarak kurumumuzda sosyal sorumluluk projelerinin nitelik ve niceliğinin arttırılması için büyük bir çaba göstermekteyiz. Bilindiği üzere sosyal sorumluluk projeleri herhangi bir çıkar gözetmeksizin toplumsal gereksinimlere cevap verebilecek ve topluma fayda sağlayabilecek projelerin hayata geçirilmesini amaçlamaktadır. Sosyal sorumluluk kapsamında üretilen projeler toplumun ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel alanlarda yaşanan sorunlarına yönelik çeşitli çözümler sunmaktadır. Bu projeler özellikle dezavantajlı kesimleri hedef almakta ve toplumun bu kesimlere hitap eden tüm dinamiklerini hayata geçirmektedir. Çocuklardan yaşlılara, sokak hayvanlarından çevre sorunlarına kadar bu projeler, toplumun geniş bir kesimine farkındalık kazandırması bakımından da büyük bir öneme sahiptir.

       Bu çerçevede Üniversitemiz akademik personelinden veri girişi yapılması beklenen proje niteliğinin sosyal sorumluluk projesi kapsamında bulunması ve bu doğrultuda gerçekleştirilen projenin belirli bir bütçesi, hedefi ve çıktıları bulunan en az iki ay süreli projeler olması gerekmektedir.

       Söz konusu projelerin yürütülmesi için Üniversitemiz personeli her anlamda desteklenecek olup personele proje üretmesi ve üretilen projenin topluma faydasının en yüksek düzeye çıkarılması için her türlü imkân sağlanacaktır.
* Proje Adı :  
* Proje Yürütücüsü :  
* Projenin Toplam Süresi :  
 NOT: (Gün / Ay / Yıl)
* Projenin Başlangıç Tarihi :  
Projenin Bitiş Tarihi :  
* Projenin Amacı :  
Projenin Bütçesi (Varsa) :  
İşbirliği yapılan Kurum ve Kuruluş(lar) :  
Destek Alınan Kurum ve Kuruluş(lar) :  
* Projenin Hedef Grup /Kitlesi :  
* Güvenlik Kodu :  
 NOT: İşlemin sonucunu giriniz.