Kalite Komisyonu Çalışma Takvimi

KALİTE KOMİSYONU YILLIK ÇALIŞMA TAKVİMİ

Dönem

Faaliyet

Ocak ayının ilk haftası

Birimlerce hazırlanan göstergelerin ve iç değerlendirme raporlarının toplanması 

Şubat ayının ilk haftası

Kurum iç değerlendirme raporunun hazırlanması amacıyla toplanan bilgi ve verilerin değerlendirilmesi için KASGEM’e iletilmesi

Şubat ayının ücüncü haftası

KASGEM tarafından hazırlanan kurum iç değerlendirme raporunun Kalite Komisyonuna sunulması

Şubat ayının dördüncü haftası

Kalite Komisyonunun değerlendirmeleri çerçevesinde kurum iç değerlendirme raporunun revize edilmesi
Kurum iç değerlendirme raporunun senatoya sunulması

Mart ayının ilk haftası

Kabul edilen kurum iç değerlendirme raporunun üniversite web sayfası üzerinde iç ve dış paydaşlara duyurulması

Nisan ayının ilk haftası

Kurum iç değerlendirme raporunda yer alan gelişmeye açık yönlerde iyileştirme yapılacak alanların tespit edilmesi ve gerekli çalışmaların başlatılması

Ekim ayının ilk haftası

Yapılması planlanan iyileştirmelerin gözden geçirilmesi ve eksikliklerin giderilmesi

Aralık ayının üçüncü haftası

Göstergelerin ve birim iç değerlendirme raporlarının hazırlanma çalışmalarının Kalite Komisyonu tarafından başlatılması
Bir önceki yıl hazırlanan birim iç değerlendirme raporlarıyla ilgili olarak birim kalite temsilcilerine ve kalite komisyonlarına bilgilendirme toplantısı ile geribildirimde bulunulması
Ocak ayında tamamlanacak olan BİDR'nin hazırlanması hakkında birim kalite komisyonlarının bilgilendirilmesi

Bu içerik 13.03.2019 tarihinde yayınlandı ve toplam 638 kez okundu.