Hizmet

Amaç 1:

 

Yaşanabilir ve sürdürülebilir yerleşkelere sahip olmak

Hedef 1:

 

Yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi, etkin ve verimli kullanımlarının sağlanması

Hedef 2:

Üniversite sanatsal, kültürel, sosyal ve sportif etkinliklerinin geliştirilerek sürdürülmesi

Hedef 3:

 

Ulusal ve uluslararası standartlara hizmet edecek engelsiz, çevre dostu ve ergonomik yerleşkeler oluşturulması

Hedef 4:

 

Yemekhane, konaklama, güvenlik ve temizlik hizmetlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi

Hedef 5:

 

Üniversitenin sorumluluğunda olan tarihi yapıların korunması

Amaç 2:

 

Toplumun sorunları ve ihtiyaçlarına duyarlı olmak ve toplumsal ilişkileri güçlendirmek

Hedef 1:

 

Trakya Bölgesi ve Balkanlarda turizmi ve endüstriyi destekleyici faaliyetlerde bulunulması

Hedef 2:

 

Üniversite ile yöre halkı, özel sektör, kamu kurumlar ve STK’lar arasındaki iş birliklerinin geliştirilmesi

Hedef 3:

 

Sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve hasta memnuniyet oranının arttırılması

Bu içerik 13.03.2019 tarihinde yayınlandı ve toplam 151 kez okundu.