Eğitim-Öğretim

Amaç 1:

 

Eğitim ve öğretimde kalite ve verimliliği geliştirmek

Hedef 1:

Ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarının niteliğinin geliştirilmesi

Hedef 2:

 

Yükseköğretim alanında ulusal ve uluslararası ders verme hareketliliğinin ve iş birliğinin geliştirilmesi

Hedef 3:

 

Akademik ve idari personelin niteliğinin geliştirilmesi ve sayısının arttırılması

Amaç 2:

 

Eğitim ve öğretimde alt ve üst yapı olanaklarını geliştirmek

Hedef 1:

 

Eğitim - Öğretimde fiziksel koşulların ve bilişim teknolojilerinin iyileştirilmesi

Hedef 2:

 

Eğitim öğretim, araştırma ve topluma hizmet amaçlı ihtiyaç duyulan hizmet binalarının ve kampüs alt ve üst yapılarının geliştirilmesi

Bu içerik 13.03.2019 tarihinde yayınlandı ve toplam 145 kez okundu.