Araştırma-Geliştirme

Amaç 1:

 

Bilimsel çalışmaların niteliğini ve niceliğini arttırmak

Hedef 1:

 

Bilimsel etkinliklere (kongre, konferans bildirileri, sergi, konser, performans vb.) katılımın ve yayın sayılarının arttırılması

Hedef 2:

 

Proje, alınan patent (faydalı model endüstriyel tasarım tescili dâhil), bilimsel ve sanatsal ödül sayısının arttırılması, teşvik ve ödül sisteminin iyileştirilmesi

Amaç 2:

 

Araştırma ve geliştirme faaliyetlerini geliştirmek

Hedef 1:

 

Laboratuvar, atölye vb. fiziki mekânların standartlarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi

Hedef 2:

Projeler kapsamında öğretim elemanlarına verilen eğitimlerin arttırılması

Hedef 3:

Bilimsel araştırmalara teknik alt yapı desteği sağlayacak merkezlerin kurulmasına destek verilmesi ve mevcut merkezlerin etkinliğinin arttırılması

Hedef 4:

Üniversitede bilişim ve ağ hizmetlerinin kalitesinin arttırılması

 

Amaç 3:

Çağdaş kütüphanecilik hizmetlerini geliştirerek sürdürmek

Hedef 1:

Kütüphanecilik hizmetlerinin kalitesinin arttırılması ve sürdürülmesi

 

Hedef 2:

Görsel işitsel materyal koleksiyonun güncellenerek zenginleştirilmesi

 

Bu içerik 13.03.2019 tarihinde yayınlandı ve toplam 130 kez okundu.